Vítejte na webových stránkách Chráněného bydlení Děčín

 

Poslání 

Umožnit lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít v přirozeném prostředí domácího charakteru způsobem, kerý je srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Indviduálním přístupem vést uživatele k přebírání zodpovědnosti za svůj život, k co nejvěší samostatnosti a k postupnému  zapojení do společnosti.

Cíle:

Okruh osob:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 60 let věku, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití teréní či ambulantní služby.

Službu neposkytujeme:

Zařízení není vhodné z důvodu bariérovosti pro osoby imobilní, nevidomé a neslyšící.

  
Registrace sociálních služeb, vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2137/SZ/2007 ze dne 12. 6. 2007


Identifikátor: 7256389 - pro Chráněné bydlení